Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket fjernaflæser målerne pr. 30.11 hvert år, og du skal blot notere målerstanden til eget brug.

Hvis du ønsker at indberette en flytteaflæsning, skal du klikke her