Tilslutningsbidrag

 

fremgår af takstblad, se anlægsbidrag under "Takstblad"