Indvindingsboringer

Nors Vandværk har 1 boring i Tved Plantage, hvorfra der kan indvindes vand.

Vandværket indvinder årligt ca. 90.000 m3 vand.

Forklaring om boringen følger herunder.


Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringen som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.