Strømafbrydelser påvirker vandforsyningen ved Nors vandværk

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser (også kaldet brownouts) i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det kan også påvirke forsyningen af drikkevand.

Vi har her på siden kort samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for drikkevand, samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger.

 

Hvordan vil det ramme forsyningen?

En strømafbrydelse vil påvirke forsyningsforhold for dit drikkevand. Strømafbrydelse vil f.eks. ramme vores pumper i skoven og på vandværket, samt elektroniske og digitale styresystemer på vandværket.

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:

-  Du har ikke drikkevand i hanen og vand til toiletskyl og bad.

 

Hvad kan jeg som forbruger gøre, hvis strømmen bliver afbrudt? 

Det allervigtigste råd til alle forbrugere under en strømafbrydelse er om muligt slet ikke at bruge vand, hverken fra vandhanen eller på toilet eller badeværelse.  
På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger, indtil strømmen er tilbage og vores systemer fungerer igen. 

 

Efter strømafbrydelsen

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – så er det vigtigt at huske på at systemet skal op at køre igen og der kan være et stort behov for vand flere steder i forsyningsområdet. Hvis du ikke har brug for vand med det samme så vent gerne, så vores system ikke bliver unødigt belastet. Det vil give et stort pres på vandforsyningssystemet, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne på èn gang.

Du kan opleve et midlertidigt lavere vandtryk og eventuelt brunt vand fra vandhanen. Brunt vand skyldes okker, og det er ikke farligt. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.   

Det skal nævnes, at det ikke er sikkert at brownouts vil komme på tale, det kommer an på hvor presset det nationale elnet er hen over vinteren.  

 

Hvor kan jeg finde mere information?

Den overordnede indgang til information er www.kriseinformation.dk.