Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Kvalitetskontrollerne er lavet med udgangspunkt i Nors Vandværks kontrolprogram.

Kontrolprogram for Nors Vandværk 2023 - 2027

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Fremover vil alle prøveresultater fra Nors Vandværk være tilgængelige på Eurofins egen hjemmeside på nedenstående link:

EuroFins - Prøveresultater Nors Vandværk