Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Kvalitetskontrollene er lavet med udgangspunkt i Nors Vandværks kontrolprogram - som kan hentes her:

Kontrolprogram Nors Vandværk

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Fremover vil alle prøveresultater fra Nors Vandværk være tilgængelige på Eurofins egen hjemmeside på nedenstående link:

EuroFins - Prøveresultater Nors Vand

 

Ældre prøver:

2020-08-14 Kontrol 2

2020-08-14 Kontrol

2020-06-11 Kontrol

2020-06-11 Kontrol

2020-01-27 Kontrol

2020-01-27 Kontrol

2020-01-27 Kontrol

2020-01-27 Kontrol

2019-11-20 Kontrol

2019-07-29 Kontrol

2019-07-29 Kontrol

2019-07-29 Kontrol

2019-07-29 Kontrol

2019-03-06 Kontrol

2019-02-19 Kontrol

2019-02-19 Kontrol

2019-06-03 Kontrol Udvidet

2019 Årsrapport