Nors Vandværk 

Vandværket forsyner ca. 640 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet oppumpes fra vandværkets boring, der ligger i Tved Plantage, ca. 3 km vest for vandværket. Herfra føres vandet til vandværket på Søbakken, hvorfra det bliver udpumpet til forbrugerne.

Vandet pumpes ud fra vandværket på Søbakken fra 4 pumper på 2 afgangsrør, som forsyner byen og oplandet.

Vandet er af en så fin kvalitet, at det kan pumpes direkte ud til forbrugerne uden behandling.

Vandværket udpumper ca. 90.000 m3 vand årligt. 

Vandværkets forsyningssikkerhed er stor, da vi har en nødforbindelse til Thisted Vand, således at vi ved eventuel stop på vores eget vandværk, kan få tilført vand fra Thisted Vand.

Hårdhed

Vandet fra Nors Vandværk har en hårdhed på 12 dH.

Persondataforordning

Nors Vands persondataforordning